Як подати позовну заяву до суду

Як подати позовну заяву до суду

Всім, хто хоче захистити свої права в суді, потрібно знати правила визначення компетентного суду — до якого суду звертатися з позовною заявою. Тут важливо не помилитися, бо інакше суд поверне Вам позовну заяву для подання до належного суду.

Пропонуємо ознайомитися з системою судів, що розгляда­ють справи за правилами цивільного судочинства.

ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ?

Право звернутися до суду з позовом має кожен, хто вва­жає, що його права, свободи чи інтереси було порушено (ч. 1 ст. З Цивільного процесуального кодексу України).

ЯКИМ Є СТРОК ЗВЕРНЕННЯ З ПОЗОВОМ?

За загальним правилом, звернутися до суду з позовом мож­на протягом трьох років з наступного дня, коли Ви дізналися або могли дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ст. 257, ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України).

Для того, щоб передати спір на розгляд суду, Вам слід вчинити такі дії:

1. З’ясуйте суд, до якого слід подавати позов, відповідно до правил підсудності.

2. Визначте ціну позову, якщо у позові заявляються майнові вимоги.

Ціна позову – це виражена в грошових одиницях вартість майна або сума грошей, стосовно яких позивач пред’являє вимоги до відповідача.

3. Оплатіть судовий збір та витрати на інформаційне технічне забезпечення розгляду справи.

4. Оформіть позовну заяву відповідно до встановлених вимог додайте всі необхідні документи.

ЯК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТИ ПОЗОВНУ ЗАЯВУ?

Відомості, що повинні міститися у позовній заяві:

— найменування суду, до якого подається заява; наприклад: «Старовижівський районний суд Волинської області»;

— прізвище, ім’я, по-батькові позивача, а також ім’я пред­ставника позивача, якщо позовна заява подається представ­ником; наприклад: «Петренко Петро Петрович»;

— місце проживання або місцезнаходження позивача, по­штовий індекс, номер засобів телефонного зв’язку; напри­клад: «44400, смт. Стара Вижівка, пр. Молодіжний, буд. 111, кв. 11; тел. (03346) 1-11-11»;

— місце проживання або місцезнаходження представни­ка позивача, поштовий індекс, номер засобів телефонного зв’язку, якщо позовна заява подається представником;

— ім’я (найменування) відповідача; наприклад: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря »;

— місце проживання або місцезнаходження відповідача, по­штовий індекс, номер засобів зв’язку, якщо такий відомий;

— ціна позову щодо вимог майнового характеру;

— назва документа — «Позовна заява»;

— виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, тобто опис ситуації, що призвів до подання позову; напри­клад: «23 лютого 2008 року я, Петренко Петро Петрович, уклав з Козаком Іваном Івановичем договір на виконання ре­монтних робіт у моїй квартирі. Станом на сьогоднішній день 1.1. Козак не виконав жодних робіт на виконання вищезазна­ченого договору. »;

— зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, якою позивач обґрунтовує свої вимоги, зокрема копії доку­ментів тощо;

— зміст позовних вимог, тобто те, про що Ви просите суд вчинити щодо спору, відповідача тощо;

— перелік документів, що додаються до заяви;

— дата підписання позовної заяви.

Якщо при оформленні позовної заяви Ви не врахуєте якоїсь із вимог, зазначених у попередній главі, суд своєю ухвалою, яку Ви отримаєте поштою, залишить позовну заяву без руху, вказавши на наявні недоліки, та запропонує усунути їх у встановлений судом строк.

Якщо Ви своєчасно виправите помилки, тоді вважатиметь­ся, що Ви подали позовну заяву тоді, коли вона вперше на­дійшла до суду чи була відправлена поштою (це може мати важливе значення для того, щоб правильно визначити, чи не пропустили Ви строк позовної давності).

Позовну заяву, скаргу, клопотання чи будь-який інший до­кумент Ви можете подати до суду:

Надсилайте документи як цінний лист із описом вкладення або рекомендований лист. Зберігайте документ, який отри­маєте на пошті, що підтверджує відправлення документів.

Днем вчинення відповідної дії вважається день здачі документа на пошту, який визначається за пошто­вим штемпелем, а не день надходження листа до суду.

ВЛАСНОРУЧ ЧЕРЕЗ КАНЦЕЛЯРІЮ СУДУ

Ви можете передати документи у робочий час працівнику суду, який веде приймання та реєстрацію вхідної корес­понденції.

Візьміть з собою копію документа, який подаєте і попросіть працівника апарату суду поставити на ньому штамп із да­тою одержання та реєстраційним номером або видати відповідну довідку.

zib.com.ua

Як подати заяву до суду. Подача позовної заяви особисто, відправка поштою, через представника

Як подати заяву в суд

Рекомендації як подати заяву до суду. Способи подачі заяви в судові інстанції згідно норм законодавства.

Ця стаття не стосується складання позовної заяви, а робить акцент саме на механізмах подачі заяв до суду від моменту виготовлення позовної заяви до початку процесу провадження у справі.

Отже, коли позовна заява виготовлено, всі необхідні документи до нього прикладені, Вам необхідно подати заяву до суду першої інстанції. Швидше за все, це буде районний суд у місті або міжрайонний суд у селищі міського типу.

Неодмінна умова — підписати позовну заяву.

Позовна заява перед відправкою до суду має бути підписана позивачем. Якщо Ви не підпишете позовну заяву, то його можуть прийняти, але потім обов’язково повернуть заявнику. Тому що це передбачено цивільним процесуальним кодексом.

Ця вимога процесуального закону цілком обгрунтовано, щоб виключити подачу позовних заяв без згоди особи, права якої порушено. Наприклад, мама не може підписати заяву про розлучення (або взагалі про що небудь) від імені свого сина чи дочки.

Підписувати додатки до позовної заяви не обов’язково, достатньо лише вказати кількість аркушів, доданих до заяви.

Позовна заява до суду подається позивачем особисто.

Процесуальний закон вимагає, щоб позовна заява подавалася до суду позивачем особисто. Така вимога не дуже зрозуміло, тому що існує й інший спосіб відправки заяв до суду. Наприклад, по пошті. При цьому на пошті не перевіряють, хто саме виробляє відправлення поштового конверта з позовною заявою. Саме тому в суді також при прийомі позовної заяви особистість не перевіряють. Але якщо розмова про це зайде, формально можуть заяву не прийняти, якщо особа, яка її подає, не є заявником.

Таким чином, якщо у позивача немає можливості самому віднести і подати заяву до суду, то рекомендується скористатися поштовою відправкою.

Як варіант можливо подати заяву в суд через представника (адвоката). Представник повинен мати відповідні повноваження, які повинні бути викладені в довіреності чи договорі з адвокатом. Повноваження адвоката підтверджуються ордером і випискою з договору. Весь договір охороняється законом про адвокатську таємницю і пред’явленню не підлягає.

Подача заяви до суду поштою.

Відправляючи заяву до суду поштою, слід обов’язково здійснити відправку рекомендованого листа, а краще з повідомленням про вручення. Це доцільно при необхідності мати в себе докази звернення до суду з позовною заявою (наприклад, для пред’явлення в іншому судочинстві).

Крім того, необхідно обов’язково проводити відправку з описом вкладення. Це робиться для того, щоб Ви мали доказ відправлення конкретних документів. Наприклад, якщо в опису вкладення буде вказана квитанція про оплату судового збору, ніхто не зможе стверджувати, що Ви її не відправили до суду. Якщо ж квитанція не буде вказана в опису вкладення, то цей факт може бути підданий сумніву і заява буде повернута.

Такі випадки дуже рідкісні, але зустрічаються, коли суд з якихось причин не бажає прийняти заяву.

Оплата судового збору.

До позовної заяви до суду повинен бути прикладений оригінал квитанції про оплату судового збору в належному розмірі.

Слід знати, що при відсутності квитанції про оплату судового збору позовна заява повертається заявникові. Тому варто подбати про це. При оплаті судового збору потрібно вказівку індивідуального податкового номера, тому довідку необхідно взяти з собою.

Для себе рекомендується залишити копію цієї квитанції на випадок, якщо необхідно буде оформити повернення сплаченого судового збору. Якщо така необхідність з’явиться (наприклад, при відкликання позовної заяви), то їхати в суд за реквізитами квитанції Вам не доведеться.

Пам’ятайте, до заяви додається оригінал квитанції про оплату судового збору.

Строки та механізм подачі прийняття позовної заяви в суді.

Тепер, трохи про механізм просування заяви в суді. Після отримання позовної заяви (особисто поданої), працівник канцелярії суду поставить штамп про прийом заяви із зазначенням дати надходження заяви до суду. Якщо заява прийшло по пошті, то, природно зробити це буде не можливо.

Надійшло позовну заяву реєструється в журналі. Потім за допомогою автоматизованої комп’ютерної системи заява потрапляє до судді. Суддя (найчастіше в реальності його помічник), розглядає подану заяву на предмет відповідності нормам процесуального законодавства і відкриває провадження у справі.

Якщо ж у позовній заяві виявляються недоліки, то суддя встановлює строк для виправлення цих недоліків, про що виноситься ухвала, яка надсилається за адресою заявника.

Якщо протягом наданого терміну недоліки не будуть усунені, позовна заява, прикладені документи повертаються заявнику.

zrazok.pozovsud.com.ua

Скільки коштує подати до суду

З метою обмеження доступу малозабезпечених громадян до правосуддя в Україні було проведено низку олігархічних судових реформ. Була створена розгалужена мережа станово-спеціалізованих судів із заплутаними правилами підсудності. У кілька разів підвищені ставки судового збору.

Збільшено вартість судових експертиз. Введена нотаріальна форма довіреностей. Обмежені права громадян на вибір засобу правового захисту і надання доказів.

Скасовано обов’язок суду встановити істину у справі. Скасовано право громадян на касаційний перегляд судових рішень. Введено п’ять паралельно діючих процесуальних актів загальним обсягом до двох тисяч статей.

Потрібно додатково оплачувати навіть поточні процесуальні заяви.

Для подачі стандартних процесуальних скарг потрібно невиправдана обробка обширних масивів судової практики.

Норми і звичаї судочинства настільки туманні, що до розгляду приймається лише одна касаційна скарга зі ста поданих.

Навіть професійні юристи губляться в хитросплетіннях підсудності та квазіпрецедентов. А у звичайного громадянина без хабарів і найму дорогого фахівця немає ні єдиного шансу.

Кінцевою метою цих псевдореформ є позбавлення громадян правового захисту і створення проолігархіческого корупційного ринку судових рішень в умовах правової невизначеності.

Недешеве правосуддя

Звичайний громадянин у сучасному українському суді самостійно не може зрозуміти і зробити практично нічого. Він буде змушений оплачувати послуги юриста. Але судові побори віднімуть не менше. А підсумкова ціна навіть самого дріб’язкового походу по українським судам виллється в грандіозну цифру.

ТИПОВА КОШТОРИС СУДОВИХ ВИТРАТ:

— Підготовка позову: від 800 грн.;

Судовий збір за подачу позову: до 3570 грн.;

— Поштові витрати: 50 грн.;

Підготовка заяв і клопотань: від 800 грн.;

Судовий збір за заяву про забезпечення доказів: 119 грн.;

Судова експертиза: 7000 грн.;

Підготовка пояснень і правової позиції у справі: від 800 грн.;

Нотаріальне посвідчення довіреності представнику: 500 грн.;

Представництво в судових засіданнях (3 засідання): від 2400 грн.;

Підготовка апеляційної скарги: від 1500 грн.;

Судовий збір за подачу апеляційної скарги: до 1785 грн.;

— Поштові витрати: 50 грн.;

Представництво в судовому засіданні: від 1500 грн.;

Підготовка касаційної скарги: від 2000 грн.;

Судовий збір за подачу касаційної скарги: до 2499 грн.;

— Поштові витрати: 100 грн.;

Підготовка касаційного заяви: від 2000 грн.;

Судовий збір за подачу касаційного заяви: до 2499 грн.;

— Поштові витрати: 100 грн.

РАЗОМ: 30072 грн.

І це всього лише мінімальні витрати з мінімальними шансами на успіх. При цьому доречно згадати, що офіційна зарплата в Україні сьогодні складає 1190 грн. на місяць .

Непередбачуване правосуддя

Українські громадяни, у яких немає мінімальних грошей на оплату судів — фактично позбавлені громадянських прав, бо не мають можливості захищати їх легітимними засобами. Їх може безкарно принижувати хто забажає. Але навіть за наявності грошей людина не може бути впевненим у власній захищеності.

Результат не гарантований ніколи. Суди в Україні неконтрольовані і непередбачувані. Судді не несуть ніякої відповідальності і нічого не бояться. Судова система корумпована дощенту.

Значення мають лише гроші. Закони не мають ваги. Зрештою, виграшне судове рішення купить той, у кого більше грошей. А гроші належать олігархії.

Але, звичайно ж, суди потрібні банкірам і олігархії не самі по собі. Контроль над судами — лише інструмент щоб відняти в українського народу все інше: роботу, зарплату, заощадження, житло, соціальні гарантії, безпечні продукти харчування, природні ресурси та навколишнє середовище, здоров’я та майбутнє дітей.

В українського народу є вибір.

Або спокійно чекати поки продажні судді скинуть його громадянські права, людську гідність та майно.

Або ліквідувати прогнилі станово-спеціалізовані суди, і заснувати в країні єдину систему доступного правосуддя з єдиним уніфікованим процесуальним законом і жорсткої відповідальністю суддів.

ut.kiev.ua

Як подати позовну заяву до суду? – рекомендації юриста

Поки депутати імітують реформу судової системи, громадяни щодня зіштовхуються зі ситуаціями, які потребують судового розгляду.

Юристи «Народного контролю» підготували рекомендації, як подати позовну заяву до суду, у відповідності до чинного законодавства.

Отже, перше, що треба знати: кожен має право самостійно підготувати і подати позовну заяву, не звертаючись до юристів чи адвокатів.

ДЛЯ ЦЬОГО НЕОБХІДНО:

Крок 1. Визначити, до якого суду треба подати позовну заяву;

Крок 2. Написати заяву у відповідності до вимог закону;

Крок 3. Додати до позову докази, якщо вони є;

Крок 4. Подати позовну заяву особисто, через представника або навіть дистанційно.

Крок 1. ДО ЯКОГО СУДУ ТРЕБА ПОДАТИ ПОЗОВНУ ЗАЯВУ?

Як відомо, судовий процес може пройти три інстанції (стадії) – першу(коли справу розглядають по суті із викликом свідків, розглядом доказової бази, висновків експертів, тощо і ухвалюють судове рішення), апеляційну та касаційну(якщо одна зі сторін не згідна із рішенням першої інстанції).

Отож, спочатку слід подавати позовну заяву до суду першої інстанції. Щоб визначити суд, до якого слід подати саме Вашу позовну заяву, потрібно керуватись наступними правилами:

Крок 2. ЯК НАПИСАТИ ПОЗОВНУ ЗАЯВУ?

Позовна заява подається в письмовій формі і у ній необхідно вказати:

1) найменування суду, до якого Ви подаєте заяву;

3) зміст Ваших вимог;

5) виклад обставин, якими обґрунтовуєте свої вимоги;

6) зазначення доказів, що підтверджують ці обставини;

7) перелік документів, що додаються до заяви (список доказів);

8) дата подання заяви;

До позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору.

Недотриманняоднієїі з вимог щодо оформлення заяви є підставою для суду залишити заяву без розгляду.

Якщо суд не прийме до розгляду позовну заяву з першого разу, це не позбавляє Вас права звернутися ще раз.

У разі залишення заяви без руху, суд постановляє ухвалу, в якій буде вказано недоліки позову, які потрібно усунути у встановлений судом строк.

Отож, позовна заява повертається у випадках, коли:

  • Позовна заява не містить усіх перелічених вище пунктів;
  • Позов подано не до того суду;
  • Коли позов подала особа, яка не має на це повноважень (недієздатна, дитина, представник без довіреності);

Відмова у прийнятті позову або залишення позовної заяви без руху без пояснення причин є незаконною.

Крок 3.ЧИ ТРЕБА ПОДАВАТИ ДОКАЗИ?

Варто зазначити, окрім позовної заяви, щоб довести свою правоту, кожна зі сторін має надати якнайбільше доказів, які підтверджують її права. Тобто відповідні матеріали, які підтверджують спір, наприклад, про розірвання шлюбу – свідоцтво про одруження; аліменти – свідоцтво про народження дитини; поділ майна – довідка про купівлю-продаж тощо. Результат судового процесу за однакових обставин, але з різним набором поданих документів, може бути іншим. Чим більше позивач подасть документів, обґрунтує свої вимоги, підкріпить їх письмовими фактами, тим більше шансів, що результат буде на її користь.

Крок 4.ЯК ПОДАТИ ПОЗОВНУ ЗАЯВУ ДИСТАНЦІЙНО?

Якщо Ви перебуваєте далеко від суду, до якого потрібно подати позовну заяву, то можна зробити це дистанційно.

Для цього необхідно надіслати позовну заяву і додані до неї документи через пошту рекомендованим листом із повідомленням про вручення, зазначивши при цьому на пошті повний опис вкладених у лист документів.

nkontrol.org.ua

Как подать исковое заявление в суд в гражданских делах?

Попав в ситуацию, решение которой возможно только в судебном порядке, лицо без юридического образования желает знать основные правила обращения в суд.

В какой суд обращаться?

Прежде всего лицо, которое собирается обратиться в суд с иском, должно определить, в какой именно суд необходимо обращаться. В гражданских делах исковое заявление направляется в городской, районный или междугородной суд по месту регистрации или местонахождению ответчика.

Конечно, если и истец, и ответчик зарегистрированы и проживают в одном городе или районе города, выбор суда очевиден. Сложнее, если стороны зарегистрированы в разных городах. Например, супруги, которые имеют несовершеннолетнего ребенка, решили развестись, но муж зарегистрирован в одном городе, а жена – в другом. В случае, если истцом будет жена, то исковое заявление направляется по месту регистрации мужа, и наоборот.

Законодатель предусмотрел ряд категорий дел, в которых истец имеет выбор, в какой суд обращаться: по месту регистрации истца или по месту регистрации ответчика. К таким делам относятся, в частности, дела о взыскании алиментов. Так, мать, с которой постоянно проживает ребенок, желая взыскать алименты с отца в судебном порядке, может обратиться как в суд по месту регистрации отца по общим правилам, так и по месту своей регистрации.

Оформление искового заявления

Исковое заявление должно быть составлено в соответствии с правилами, закрепленными в процессуальном законодательстве.

Во-первых, исковое заявление обязательно должно быть составлено в письменной форме. Так, исковое заявление может быть написано от руки или напечатано с помощью технических устройств. В любом случае лицо, подающее исковое заявление, должно подписать его от руки. Если исковое заявление подписывает не истец, то подписант должен подтвердить наличие полномочий на совершение таких действий. Исковое заявление может подписать представитель истца при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности.

Во-вторых, закон устанавливает определенные требования и к содержанию искового заявления. В исковом заявлении должно быть указано наименование суда, в который обращается лицо. Обычно указывается полное название и адрес суда.

Далее указываются все стороны: фамилии, имена и отчества физических лиц и полное наименование юридических лиц истца и ответчика, а также их адрес, средства связи (номер телефона и адрес электронной почты), если такая информация известна истцу. Если истец желает или обязан привлечь к рассмотрению дела третьих лиц, то их также необходимо указать. Например, в большинстве дел, касающихся детей (выезд ребенка за границу, лишение родительских прав, усыновление), всегда привлекается третье лицо – орган опеки и попечительства.

В случае участия в процессе представителя истца он также должен указать свою фамилию, имя и отчество, а также средства связи и адрес для переписки, на который суд будет направлять официальную корреспонденцию.

Если исковое заявление содержит требования материального характера (возмещение вреда, взыскании средств и т. д.), в иске должна быть указана цена иска, то есть сумма средств, о которой идет речь.

Далее истец должен изложить обстоятельства дела в произвольной форме, а также привести доказательства, на которые он ссылается.

В просительной части излагается содержание исковых требований. Исковое заявление может содержать одно или несколько связанных между собой исковых требований.

В заключение истец указывает перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.

Приложения

Каждое исковое заявление, подаваемое в суд для рассмотрения дела в порядке гражданского судопроизводства, должно содержать приложения. Приложениями обычно являются документы, подтверждающие обстоятельства, на которые ссылается истец.

Например, по делу о незаконном увольнении истец к исковому заявлению прилагает копию паспорта, копию трудовой книжки, копию приказа об увольнении, копию заявления об увольнении и другие документы в зависимости от конкретных обстоятельств.

В случае участия в деле представителя, который и подает исковое заявление, среди приложений должна быть копия доверенности, согласно которой представитель имеет полномочия на подачу искового заявления в суд.

Для того чтобы суд принял и рассмотрел дело, истец должен уплатить судебный сбор, за исключением случаев, когда истец освобожден от уплаты судебного сбора. Не уплачивается судебный сбор по делам о взыскании алиментов и их индексации, восстановлении на работе и тому подобное. Льготы по уплате судебного сбора установлены специальным законом.

Во всех остальных случаях судебный сбор должен быть уплачен до подачи искового заявления, ведь оригинал квитанции об уплате судебного сбора является приложением к исковому заявлению.

Оплачивается судебный сбор на расчетный счет суда, в который обращается лицо. Реквизиты такого счета можно узнать в канцелярии суда, информация о них также содержится на стендах в помещении суда и на официальных сайтах.

Исковое заявление с приложениями должно подаваться вместе с копиями самого заявления и приложений в количестве, соответствующем количеству сторон. То есть если по делу будет только один ответчик, то направить необходимо два экземпляра искового заявления с приложениями – один для суда, другой для ответчика. Экземпляр искового заявления для ответчика будет отправлен адресату работниками суда.

Исковое заявление со всеми приложениями можно собственноручно принести в канцелярию суда, где оно будет принято и зарегистрировано. В таком случае необходимо иметь свой экземпляр искового заявления, на котором работники суда проставят печать с датой подачи заявления и регистрационным номером.

Также исковое заявление можно направить в суд почтой.

Для экономии времени и быстрого оформления и подачи искового заявления необходимо обратиться за помощью юриста.

www.bitlex.ua

Это интересно:

  • Закон о бытовой химии Подготовлены новые перечни спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии, не включаемых в ЕГАИС Привести в соответствие с действующим законодательством, а также с Общероссийским классификатором ОКПД2 и […]
  • Ук рф статья 290 часть 3 Главная | Уголовный кодекс РФ | Статья 290. Получение взятки Статья 290. Получение взятки 1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного […]
  • Виды оплаты налогов ип Налог ЕНВД для ИП и ООО Доброго времени суток уважаемые посетители сайта biz911.net! Сегодня я начинаю запись статей о налогообложении для бизнеса и первой темой хочу рассмотреть единый налог на вмененный доход (сокращенно ЕНВД). С […]
  • Суды темрюка Решения и заключения ККС Решения о дисциплинарной ответственности Р Е Ш Е Н И Е квалификационной коллегии судей Краснодарского края г. Краснодар 30 августа 2013 года Квалификационная коллегия судей в составе: Председательствующего – […]
  • Преступления несовершеннолетних за 2014 В 2014 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних за 2014 год журналистам республиканских СМИ рассказала сегодня заместитель начальника […]
  • Экспертиза номера кузова автомобиля в гибдд спб ГИБДД разрешила ставить на учет машины без VIN-номера С 10 июля ГИБДД будет по-новому регистрировать машины с поврежденными VIN-номерами. Соответствующий приказ МВД РФ был издан более трех месяцев назад, но вступил в силу только […]